Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

Xưởng sản xuất

Quy mô doanh nghiệp:

Tổng số: 50 công nhân và bộ máy quản lý. Kỹ thuật: 15 người

Xưởng sản xuất quy mô được xây dựng trên mặt bằng 2000 m2 tại Phú cát - Quốc OAi - Hà nội

Hệ thống máy móc hiện đại

Phòng sơn tiêu chuẩn. Với đầy đủ Hệ thống lọc bụi sơn bằng nước.

Quy trình sản xuất được liên tục chuẩn hóa.

Đội ngũ công nhân viên dày dạn kinh nghiệm và chuyên nghiệp.