Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

Dự án chung cư

THIẾT KẾ THI CÔNG CĂN HỘ CHUNG CƯ EURO WINDOW - PHONG CÁCH TÂN CỔ ĐIỂN

Địa điểm CHUNG CƯ EURO WINDOW
Chủ đầu tư
Diện tích

Với một ngân sách vừa phải nhưng gia chủ là Anh Thắng, chị Hương vẫn thích một sự nhẹ nhàng có phong cách cổ điển. Thật khó cho các Kiến trúc sư bởi lẽ: - Không gian không rộng. - Tòa nhà được xây với mục đích làm văn phòng cao cấp nay chuyển đổi thành chung cư nên diện kính quá nhiều và lớn. Nhưng với chúng tôi mọi việc vẫn được sử lý một cách thật uyển chuyển.

THIẾT KẾ THI CÔNG CĂN HỘ CHUNG CƯ EURO WINDOW - PHONG CÁCH TÂN CỔ ĐIỂN

THIẾT KẾ THI CÔNG CĂN HỘ CHUNG CƯ EURO WINDOW - PHONG CÁCH TÂN CỔ ĐIỂN

THIẾT KẾ THI CÔNG CĂN HỘ CHUNG CƯ EURO WINDOW - PHONG CÁCH TÂN CỔ ĐIỂN

THIẾT KẾ THI CÔNG CĂN HỘ CHUNG CƯ EURO WINDOW - PHONG CÁCH TÂN CỔ ĐIỂN

THIẾT KẾ THI CÔNG CĂN HỘ CHUNG CƯ EURO WINDOW - PHONG CÁCH TÂN CỔ ĐIỂN

THIẾT KẾ THI CÔNG CĂN HỘ CHUNG CƯ EURO WINDOW - PHONG CÁCH TÂN CỔ ĐIỂN

THIẾT KẾ THI CÔNG CĂN HỘ CHUNG CƯ EURO WINDOW - PHONG CÁCH TÂN CỔ ĐIỂN

THIẾT KẾ THI CÔNG CĂN HỘ CHUNG CƯ EURO WINDOW - PHONG CÁCH TÂN CỔ ĐIỂN

THIẾT KẾ THI CÔNG CĂN HỘ CHUNG CƯ EURO WINDOW - PHONG CÁCH TÂN CỔ ĐIỂN

THIẾT KẾ THI CÔNG CĂN HỘ CHUNG CƯ EURO WINDOW - PHONG CÁCH TÂN CỔ ĐIỂN

THIẾT KẾ THI CÔNG CĂN HỘ CHUNG CƯ EURO WINDOW - PHONG CÁCH TÂN CỔ ĐIỂN

THIẾT KẾ THI CÔNG CĂN HỘ CHUNG CƯ EURO WINDOW - PHONG CÁCH TÂN CỔ ĐIỂN

THIẾT KẾ THI CÔNG CĂN HỘ CHUNG CƯ EURO WINDOW - PHONG CÁCH TÂN CỔ ĐIỂN

THIẾT KẾ THI CÔNG CĂN HỘ CHUNG CƯ EURO WINDOW - PHONG CÁCH TÂN CỔ ĐIỂN

THIẾT KẾ THI CÔNG CĂN HỘ CHUNG CƯ EURO WINDOW - PHONG CÁCH TÂN CỔ ĐIỂN

THIẾT KẾ THI CÔNG CĂN HỘ CHUNG CƯ EURO WINDOW - PHONG CÁCH TÂN CỔ ĐIỂN

THIẾT KẾ THI CÔNG CĂN HỘ CHUNG CƯ EURO WINDOW - PHONG CÁCH TÂN CỔ ĐIỂN

THIẾT KẾ THI CÔNG CĂN HỘ CHUNG CƯ EURO WINDOW - PHONG CÁCH TÂN CỔ ĐIỂN

THIẾT KẾ THI CÔNG CĂN HỘ CHUNG CƯ EURO WINDOW - PHONG CÁCH TÂN CỔ ĐIỂN

THIẾT KẾ THI CÔNG CĂN HỘ CHUNG CƯ EURO WINDOW - PHONG CÁCH TÂN CỔ ĐIỂN

THIẾT KẾ THI CÔNG CĂN HỘ CHUNG CƯ EURO WINDOW - PHONG CÁCH TÂN CỔ ĐIỂN

THIẾT KẾ THI CÔNG CĂN HỘ CHUNG CƯ EURO WINDOW - PHONG CÁCH TÂN CỔ ĐIỂN

THIẾT KẾ THI CÔNG CĂN HỘ CHUNG CƯ EURO WINDOW - PHONG CÁCH TÂN CỔ ĐIỂN