Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

Dự án showroom - Karaoke

Thiết kế shop rượu - công ty MALTHOP

Địa điểm Láng Trung - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội
Chủ đầu tư Công ty MALTHOP
Diện tích 106m2

PHÒNG HỌP